Details of all Punjab And Sind Bank branches in Jaipur, including their IFSC code, MICR code and addresses.

Punjab And Sind Bank in Jaipur

Branch IFSC MICR Address
L.B.S.COLLEGE PSIB0000607 302023003 L.B.S COLLEGE, JAIPUR, RAJASTHAN
RAYON INTERNATIONAL JAIPUR PSIB0000870 302023004 RAYON INTERNATIONAL SCHOOL, PADAMAWATI COLONEY - II, JAIPUR, RAJASTHAN
STATION ROAD JAIPUR PSIB0000135 302023002 12- PARK STREET, STATION ROAD, JAIPUR
VAISHALI NAGAR PSIB0000871 NON-MICR B55 GAUTAM MARG, HANUMAN NAGAR VAISHALI NAGAR, JAIPUR