Details of all State Bank of India branches in Puri, including their IFSC code, MICR code and addresses.

State Bank of India in Puri

Branch IFSC MICR Address
ASTARANGA SBIN0012036 752002502 P.O. ASTARANGA
ASTARANGA
DIST. PURI
BADASANKHA, PURI SBIN0006944 752002003 AT/P.O-BADASANKHA
GRAND ROAD
PURI
BALANGA SBIN0013571 NON-MICR
BRAMHAGIRI, PURI SBIN0012038 NON MICR BRAMHAGIRI,
BRAMHAGIRI,
PO: KATAKPADA, PURI
CHANDANPUR SBIN0010937 752002014 CHANDANPUR BRANCH
CHHAITANA SBIN0010936 752002005 BALIGHAI
DANDAMUKUNDAPUR SAB SBIN0009628 752002128 AT/P.O-DANDAMUKUNDAPUR
PURI
DELANGA SBIN0013569 NON-MICR DELANGA
FORTUNE TOWERS, BHUBANESWAR SBIN0004414 751002024 CHANDRASHEKARPUR
RAILVIHAR
GOP, DISTT-PURI SBIN0012037 NON MICR GOP,PO:GOP, PURI,

DIST: PURI
INDIPUR SBIN0013604 NON-MICR
JHARPADA SBIN0012021 NON-MICR PLOT NO.7&8, CUTTACK PURI ROAD,
BHUBANESWAR
JHARPADA, KHURDA
KAKATPUR SBIN0012035 752002501 KAKATPUR, KAKATPUR,
PO: KAKATPUR,PURI,
DIST:PURI
KANAS SBIN0013570 NON-MICR
KAPILPRASAD SBIN0009026 751002010 AT/P.O-KAPILAPRASAD
OLD TOWN
BHUBANESWARKHURDA
KONARK SBIN0013568 NON-MICR
KOUSALYAGANGA, SAB SBIN0008874 751002074 AT/P.O-KOUSALYAGANGA
IFA CAMPUS
BHUBANESWAR
NABAKALEBAR ROAD SBIN0012034 NON-MICR NABAKALEBAR ROAD,B.R COMPLEX,
NEAR GUNDICHA TEMPLE,PO: PURI,PURI
1ST FLOOR, B.R. COMPLEX,
NIMAPARA SBIN0006480 752002080 AT/P.O-NIMAPARA
PURI
PBB, CHANDRASEKHARPUR SBIN0004345 751002023 MAHANEE COMPLEX
38, DISTRICT CENTRE
CHANDRASEKHARPUR
PIPILI SBIN0002102 752002102 AT/P.O-PIPILI
PURI
PURI SBIN0000158 752002001 ACHARYA HARIHAR SQUARE


PURI
R. R. L. BHUBANESWAR SBIN0007499 751002017 R.R.L. CAMPUS
BHUBANESWAR
KHURDA
SAKHIGOPAL SBIN0002118 752002118 AT/P.O-SAKHIGOPAL
PURI
SME BRANCH NALCO CORP OFFICE CAMPUS SBIN0009817 751002020 NALCO BHAWAN
P-1, NAYAPALLY
SRI JAGANNATH SANSKRIT VISWAVIDYALAYA SBIN0016102 NON MICR
STATION BAZAR, PURI SBIN0007886 752002999 AT/P.O-STATION BAZAR
PURI
TEMPLE ROAD, PURI SBIN0005763 752002004 AT/P.O-TEMPLE ROAD
PURI
TULASIPUR SAB (PURI) SBIN0009627 752002113 VILL/P.O-TULSIPUR
PURI