Details of all State Bank of India branches in Kathua, including their IFSC code, MICR code and addresses.

State Bank of India in Kathua

Branch IFSC MICR Address
A.D.B. KATHUA SBIN0003233 184002102 MAIN CHOWK
KATHUA
BANI SBIN0011891 184002501 BANI,
MAIN MARKET , BANI,
DIST:KATHUA
BASOHLI SBIN0004416 184002221 WARD NO 3 BASOHLI
BASHOLI
DISTT. KATHUA
BILLAWAR SBIN0002318 184002241 BILLAWAR
BUDHI SBIN0005661 184002181 BUDHI
P/O BUDHI
DISTT. KATHUAJAMMU & KASHMIR
COLLEGE ROAD, KATHUA SBIN0006897 184002010 DISTT. KATHUA (J & K)
SHEEHADI CHOWK
KATHUA
DAYALA CHAK SBIN0002331 184002144 DAYALACHAK
HIRA NAGAR SBIN0011892 NON - MICR HIRA NAGAR,
(OPP. FOREST DEPT) MAIN CHOWK, HIRA NAGA
INDUSTRIAL ESTATE, KATHUA SBIN0002386 184002101 DISTT. KATHUA ( J & K)
KALIBARI KATHUA SBIN0016423 NON-MICR KALIBARI CHOWK
OPP SAMSUNG SHOWROOM
KALIBARI
RAMGARH SBIN0016424 NON-MICR NULL
RAMKOT SBIN0005662 184002261 RAMKOT